Title: Charakteristiky koróny na vysokonapěťových zařízeních
Other Titles: Corona characteristics on high voltage equipment
Authors: Černá, Kateřina
Advisor: Hromádka, Miroslav
Referee: Laurenc, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18790
Keywords: koróna;koróna na vysokonapěťových zařízeních;omezení koróny;využití koróny;měření charakteristik koróny;korónové rušení
Keywords in different language: corona;corona on high voltage equipment;corona reduction;corona utilization;measurement characteristics of corona;corona interference
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vznikem a působením koróny na vysokonapěťová zařízení. Popisuje možné metody měření charakteristik korónového výboje jako je intenzita rušení, charakter náboje a proud koróny. Měření byla provedena na třech modelech: vodič - deska, hrot - miska a na modelu průchodky.
Abstract in different language: This thesis deals with the creation and action of the corona on high voltage equipment. Describes possible methods of measurments of corona discharge such as interference intensity, character of discharge and current of corona discharge. Measurments were performed on three models: wire - plate, pin - bowl and model of bushings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Cerna_2015.pdfPlný text práce7,24 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062665_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce292,13 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062665_oponent.pdfPosudek oponenta práce338,14 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062665_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce276,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18790

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.