Title: Degradace absorpčního materiálu vestavby ukládacího obalového souboru pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva
Other Titles: Degradation of absorbent material built storage cask for deep disposal of spent nuclear fuel
Authors: Měkuta, Marek
Advisor: Jiřičková, Jana
Referee: Piterka, Luboš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18791
Keywords: úložný obalový soubor;hlubinné úložiště;serpent;neutronová aktivační analýza.
Keywords in different language: final disposal cask;deep geological repositories;serpent;neutron activation analysis.
Abstract: Obsah této diplomové práce je zaměřen na ukládání vyhořelého jaderného paliva do úložných obalových souborů, které budou ukládány do hlubinných úložišť. V diplomové práci je popsán úložný obalový soubor, hlubinné úložiště, neutronová aktivační analýza, která slouží k výpočtu změn prvků vlivem radioaktivních reakcí. Konstrukce modelu a samotný výpočet je prováděn ve výpočetním skriptu Serpent. V závěru práce budou zhodnoceny získané výsledky z výpočtů.
Abstract in different language: The content of this diploma thesis is focused on the storage of spent nuclear fuel into storage overpack, which will be stored in deep geological repositories. In this thesis is described storage cask, deep repositury, neutron activation analysis, which is used to calculate the chase due to radioactive elements reactions. Construction of the model and the calculation itself is taken place in computational script Serpent. The conclusion will be evaluated results obtained from the calculations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Mekuta.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062666_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,31 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062666_oponent.pdfPosudek oponenta práce310,39 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062666_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce236,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18791

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.