Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMartínek, Petr
dc.contributor.authorBureš, Jiří
dc.contributor.refereeMüllerová, Eva
dc.date.accepted2015-06-01
dc.date.accessioned2016-03-15T08:49:43Z
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:49:43Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-11
dc.identifier62670
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18795
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá výrobou zkušebního napětí. Práce obsahuje přehled vysokonapěťových zkušebních zdrojů. Hlavním tématem je impulzní generátor pro výrobu atmosférického impulzního napětí. Stěžejním bodem práce je kalibrace měřícího systému, která je nezbytná pro využití impulzního generátoru pro dielektrické zkoušky.cs
dc.format36 s., 7 s. (44 058 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvysoké napětícs
dc.subjectatmosférické impulzní napětícs
dc.subjectzkušební zdrojcs
dc.subjectimpulzní generátorcs
dc.subjectměřicí systémycs
dc.subjectkalibracecs
dc.titleMěřicí sestava pro zkoušky impulzním napětímcs
dc.title.alternativeMeasuring setup for impulse voltage testsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis master's thesis deals with generation of test voltage. It contains summary of high voltage test sources. The main topic is an impulse generator for generation of lightning-impulse voltage. The most important part of this thesis is calibration of the measuring system, which is necessary for utilization of the impulse generator for dielectric tests.en
dc.subject.translatedhigh voltageen
dc.subject.translatedlightning-impulse voltageen
dc.subject.translatedtest voltage sourceen
dc.subject.translatedimpulse generatoren
dc.subject.translatedmeasuring systemsen
dc.subject.translatedcalibrationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bures_2015.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062670_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce357,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062670_oponent.pdfPosudek oponenta práce380,07 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062670_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce247,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18795

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.