Title: Modelování generátoru vysokonapěťových impulzů
Other Titles: Modeling of high voltage impulse generator
Authors: Veisheipl, Karel
Advisor: Martínek, Petr
Referee: Müllerová, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18797
Keywords: vysokonapěťový impulzní generátor;atmosférické impulzní napětí;spínací impulz;simulace;ltspice;tvar impulzní napěťové vlny;doba do vrcholu;doba do půltýlu
Keywords in different language: impulse generator of high voltage;lightning-impulse voltage;switching impulse;dielectric;simulation;ltspice;impulse voltage waveshape;peak time;time to half-value
Abstract: V této diplomové práce je zpracována problematika impulzního generátoru vysokých napětí a požadovaných parametrů jeho výstupního napěťového impulzu. Dále byla vytvořena funkční simulační schémata, na kterých je ukázán vliv jednotlivých parametrů impulzního generátoru na výstupní napěťový impulz, a která mohou sloužit jako učební pomůcka. V této práci je pro simulační účely využit program LTspice.
Abstract in different language: The impulse generator of high voltages and its outupt voltage impulse parameters problematic is formulated in this diploma thesis. Simulation schemes were also created and they will be used to show an influence of impulse generator's single parameters on an output impulse voltage and they also can be used as an educational tool. Simulation software LTspice is used for all purposes of simulations in this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Veisheipl.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062672_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,42 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062672_oponent.pdfPosudek oponenta práce358,05 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062672_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce243,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18797

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.