Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRot, David
dc.contributor.authorRataj, Martin
dc.contributor.refereeKožený, Jiří
dc.date.accepted2015-05-29
dc.date.accessioned2016-03-15T08:49:46Z
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:49:46Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-14
dc.identifier62677
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18802
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá problematikou studeného kelímku se zaměřením na využití při tavení skla. V prvních dvou kapitolách bude popsán teoretický předpoklad pro sdílení tepla a teorie indukčního ohřevu. Třetí kapitola je zaměřena na samotnou problematiku studeného kelímku, s důrazem na kelímky používané pro tavení skla. Hlavním cílem práce je vytvořit 3D model reálného studeného kelímku za pomoci výpočetního programu ANSYS. Výsledkem práce je pak porovnání studeného kelímku při použití vodivého a nevodivého dnacs
dc.format58 s. ,cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectMaxwellovy rovnicecs
dc.subjectindukční teplocs
dc.subjecthloubka vnikucs
dc.subjecttavení nevodivých materiálůcs
dc.subjectr7t7cs
dc.subjectAnsyscs
dc.subjectstudený kelímekcs
dc.subjectsklocs
dc.titleMožnosti uplatnění studeného kelímku při tavení sklacs
dc.title.alternativePossibility of applying cold crucible by glass meltingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe present thesis is focused on problematic of cold crucible with its use for melting glass. In the first two chapters will be described the theoretical hypothesis for the heat exchange and the theory of induction heating. The third chapter deals with the cold crucible itself, focusing on the crucibles that are used for melting glass. The main objective of this thesis is creating a 3D model of the real cold crucible using the ANSYS software. The result of this thesis is a comparision of the cold crucible with conductive and nonconductive bottom.en
dc.subject.translatedMaxwell´s equationsen
dc.subject.translatedinduction heatingen
dc.subject.translateddepth of penetrationen
dc.subject.translatedmelting of non-conductive materialsen
dc.subject.translatedr7t7en
dc.subject.translatedAnsysen
dc.subject.translatedcold crucibleen
dc.subject.translatedglassen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin_Rataj_moznosti uplatneni kelimkupri taveni skla.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062677_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce341,1 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062677_oponent.pdfPosudek oponenta práce477,92 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062677_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce257,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18802

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.