Title: Možnosti uplatnění studeného kelímku při tavení skla
Other Titles: Possibility of applying cold crucible by glass melting
Authors: Rataj, Martin
Advisor: Rot, David
Referee: Kožený, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18802
Keywords: Maxwellovy rovnice;indukční teplo;hloubka vniku;tavení nevodivých materiálů;r7t7;Ansys;studený kelímek;sklo
Keywords in different language: Maxwell´s equations;induction heating;depth of penetration;melting of non-conductive materials;r7t7;Ansys;cold crucible;glass
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou studeného kelímku se zaměřením na využití při tavení skla. V prvních dvou kapitolách bude popsán teoretický předpoklad pro sdílení tepla a teorie indukčního ohřevu. Třetí kapitola je zaměřena na samotnou problematiku studeného kelímku, s důrazem na kelímky používané pro tavení skla. Hlavním cílem práce je vytvořit 3D model reálného studeného kelímku za pomoci výpočetního programu ANSYS. Výsledkem práce je pak porovnání studeného kelímku při použití vodivého a nevodivého dna
Abstract in different language: The present thesis is focused on problematic of cold crucible with its use for melting glass. In the first two chapters will be described the theoretical hypothesis for the heat exchange and the theory of induction heating. The third chapter deals with the cold crucible itself, focusing on the crucibles that are used for melting glass. The main objective of this thesis is creating a 3D model of the real cold crucible using the ANSYS software. The result of this thesis is a comparision of the cold crucible with conductive and nonconductive bottom.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin_Rataj_moznosti uplatneni kelimkupri taveni skla.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062677_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce341,1 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062677_oponent.pdfPosudek oponenta práce477,92 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062677_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce257,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18802

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.