Title: Návrh akumulace tepla v soustavě CZT TDK
Other Titles: Design of heat accumulation in district heating system TDK
Authors: Klement, Ondřej
Advisor: Martínek, Zbyněk
Referee: Hejtmánková, Pavla
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18803
Keywords: kogenerační výroba;centralizované zásobování teplem;teplárna;dvůr králové nad labem;akumulace;účinnost výroby
Keywords in different language: cogeneration;centralized heat supply;heating plant;dvůr králové nad labem;accumulation;production efficiency
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a výpočet tepelné akumulační jednotky pro teplárnu ve Dvoře Králové nad Labem. V teoretické části práce jsou popsány technologické části tepláren a historie řešeného objektu. Dále jsou zmíněny jednotlivé způsoby akumulace energií, které nám současné technologie umožňují. V praktické části je proveden kompletní návrh akumulačních jednotek, který zahrnuje zjištění výhodnosti provozování akumulace, výběr z různých technologických způsobů, nasimulování využitelnosti v jednotlivých obdobích a výpočet jejich finanční návratnosti.
Abstract in different language: This thesis is focused on the draft and calculation of the heat storage unit for the heating plant in Dvůr Králové nad Labem. The theoretical part of thesis describes technological parts of heating plants and the history of solved object. There are also mentioned various ways of accumulation of energy that current technology allows us. In the practical part, complete design of the accumulation units is done, which includes detection of advantages of the accumulation, variety of technological ways, simulation of usability in different seasons and calculation of their financial returns.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_Ondrej_Klement_TISK.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062678_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce303,62 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062678_oponent.pdfPosudek oponenta práce368,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062678_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce283,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18803

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.