Title: Výboje v AC a DC vysokonapěťových systémech
Other Titles: Discharges in AC and DC high-voltage systems
Authors: Kopelentová, Kateřina
Advisor: Müllerová, Eva
Referee: Pihera, Josef
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18811
Keywords: částečné výboje;ac;dc;vnitřní částečné výboje;koróna;povrchové výboje;částečné výboje v oleji;částečné výboje towsendova tipu;strimér;zápalné napětí;interpretace částečných výbojů
Keywords in different language: partial discharge;ac;dc;internal partial discharges;corona;surface discharges;partial discharges in oil;towsend-like discharges;streamer-like discharges;inception voltage;interpretation of partial discharges
Abstract: Uvedená diplomová práce je zaměřena na problematiku částečných výbojů při střídavém a stejnosměrném napětí. Zabývá se mechanizmem, měřením, analýzou a interpretací částečných výbojů při stejnosměrném napětí. V práci je uvedené měření vzniku korony a časosběrné měření vnitřních výbojů a korony pro AC a DC a jejich grafická analýza.
Abstract in different language: This thesis is focused on the issue of partial discharges at AC and DC voltage. It deals with the mechanism, measurement, analysis and interpretation of partial discharge at DC voltage. The work contains measurement and graphical analysis of corona and internal discharges at AC and DC voltage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kopelentova_2015.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062687_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,91 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062687_oponent.pdfPosudek oponenta práce408,48 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062687_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce311,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18811

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.