Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŘeřicha, Tomáš
dc.contributor.authorHromádka, Aleš
dc.contributor.refereeSoukup, Radek
dc.date.accepted2015-05-26
dc.date.accessioned2016-03-15T08:49:52Z-
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:49:52Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-07
dc.identifier62864
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18815
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá komplexní analýzou a následnou optimalizací výrobních procesů z hlediska termodynamiky, pokročilých technologií, procesního řízení a Paretovy analýzy ve společnosti Plzeňská Teplárenská a.s.. Jsou zde rozebírány problematiky procesního řízení, modelování podnikových procesů a základy termodynamiky. Teoretické poznatky jsou pak využity pro termodynamické výpočty parametrů pro efektivní provoz, samotné procesní modely a pro Paretovu analýzu příčin a následků. V závěru je návrh jednotlivých změn, které by vedly k optimalizaci výrobního procesu.cs
dc.format76 s. (98 152 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprocesní řízenícs
dc.subjectprocesní modelovánícs
dc.subjectariscs
dc.subjectorganigramcs
dc.subjectmodel přidané hodnotycs
dc.subjecteepc modelcs
dc.subjectparetova analýzacs
dc.subjecttermodynamické výpočtycs
dc.subjectoptimalizace výrobního procesucs
dc.subjectteplárnacs
dc.subjectspalovánícs
dc.subjectpalivacs
dc.titleAnalýza a optimalizace procesního řízenícs
dc.title.alternativeAn Analysis and Optimization of the Process Managementen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis graduation thesis is concerned with the complex analysis and subsequent optimization of production processes in terms of thermodynamics, advanced technologies, process control and Pareto analysis in Plzeňská Teplárenská a.s. This thesis explains issues of process management, business process modeling and fundamentals of thermodynamics. Theoretical knowledge is then used for thermodynamic calculation of parameters for efficient operation, the actual process models an0d Pareto analysis of causes and effects. In conclusion, there are drafts of the changes that would lead to optimizing the manufacturing process.en
dc.subject.translatedbusiness process managementen
dc.subject.translatedbusiness process modelingen
dc.subject.translatedarisen
dc.subject.translatedorganigramen
dc.subject.translatedmodel landscapeen
dc.subject.translatedeepc modelen
dc.subject.translatedpareto analysisen
dc.subject.translatedthermodynamic calculationsen
dc.subject.translatedprocess optimizationen
dc.subject.translatedheating planten
dc.subject.translatedcombustionen
dc.subject.translatedfuelsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Ales Hromadka.pdfPlný text práce4,11 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062864_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce370,71 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062864_oponent.pdfPosudek oponenta práce479,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062864_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce248,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18815

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.