Title: Studie přechodu průmyslového závodu Hutchinson v Rokycanech na LED osvětlení
Other Titles: A study of transition to LED lighting in the industrial complex of Hutchinson
Authors: Krouza, Jan
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Raková, Lenka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18826
Keywords: LED;intenzita osvětlení;rovnoměrnost osvětlení;osvětlovací soustava;světelný zdroj;svítidlo;měrný výkon
Keywords in different language: LED;lighting intensity;even distribution of lighting;lighting system;lighting source;luminaire;light efficiency
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá rekonstrukcí osvětlení průmyslového závodu Hutchinson Rokycany s.r.o. Cílem práce bylo popsat současné trendy v osvětlení, analyzovat současné osvětlení v podniku, zpracovat návrh rekonstrukce osvětlení a tento návrh zhodnotit z technického, ekonomického, energetického a ekologického hlediska.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the reconstruction of a lighting system in the industrial complex of Hutchinson Rokycany s.r.o. The goal of the thesis is to describe current trends in the lighting market, analyze current lighting systems in the company, propose a reconstruction of the lighting systems and evaluate it from the technical, economic and energetic point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Krouza_Rekostrukce_osvetleni_2015.pdfPlný text práce7,11 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062878_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,5 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062878_oponent.pdfPosudek oponenta práce374,47 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062878_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce218,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18826

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.