Title: Systém a návrhy inovace odpadového hospodářství ve firmě INOTECH s.r.o.
Other Titles: System and design of the waste management innovation in INOTECH Ltd. company
Authors: Buben, Martin
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Ščerba, Eduard
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18828
Keywords: odpad;ostatní odpad;nebezpečný odpad;nátěrové hmoty;vstřikovna;lakovna;uv lak
Keywords in different language: waste;hazardous waste;other waste;paints;injection hall;coating hall;uv varnish
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na odpadové hospodářství ve společnosti Inotech s.r.o. Jsou zde analyzovány odpady vznikající ve firmě z jednotlivých hledisek. Dále jsou popsány materiály používané ve výrobě. Popsána pracoviště, na kterých vzniká odpad. A v poslední části jsou navrhnuty opatření pro snížení vzniku odpadu, především nebezpečného odpadu.
Abstract in different language: The presented diploma thesis is focused on the waste management in Inotech Ltd. company. The diploma thesis deals with the waste generated by the company of various aspects. After that the diploma thesis is described the materials used in manufacturing and the workplace where the waste is generated. In the last part are designed a measures to reduce of waste, primarily the hazardous waste.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Buben.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062880_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce274,81 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062880_oponent.pdfPosudek oponenta práce392,02 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062880_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce240,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18828

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.