Title: Mapování hodnotového toku
Other Titles: Value stream mapping
Authors: Tatíček, Karel
Advisor: Řeřicha, Tomáš
Referee: Šimota, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18833
Keywords: hodnotový tok;mapování hodnotového toku;štíhlá výroba;plýtvání;Kaizen;kanban
Keywords in different language: value stream;value stream mapping;lean manufacturing;waste;Kaizen;kanban
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku mapování hodnotového toku v elektrotechnickém podniku. Tato práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá obecnou charakteristikou štíhlé výroby. V druhé části je uvedena definice, management a budoucnost hodnotového toku. Třetí část definuje postup při mapování hodnotového toku v podniku. Čtvrtá část prezentuje příklad mapování hodnotového toku v elektrotechnickém podniku zaměřené na poptávkové a zakázkové řízení.
Abstract in different language: The present thesis is focused on value stream mapping illustrate the electrical engineering company. This thesis is divided into four parts. The first part deals with the general characteristics of lean manufacturing. The second part is the definition, the management and the future of the value stream. The third section outlines the procedure for the value stream mapping in the company. The fourth section presents an example of the value stream mapping in the electrical engineering company focused on the demand and procurement procedures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Karel_Taticek.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-053693_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,35 kBAdobe PDFView/Open
oponent-053693_oponent.pdfPosudek oponenta práce301,42 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-053693_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce178,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.