Title: Depozice funkčních materiálů z kapalné fáze metodou spiral coating
Other Titles: Liquid phase deposition of functional materials by spiral coating
Authors: Pavlovic, Milan
Advisor: Pretl, Silvan
Referee: Štulík, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18845
Keywords: spirálové pravítko;vytvoření vrstvy pravítkem;aplikační tyč s vinutím;mayerovo pravítko;dávkovací pravítko;vrstvení pomocí doctor rod;aplikační tyč
Keywords in different language: spiral bar/rod;rod coating;wirewound bar/rod;mayer bar;metering rod;doctor rod;applicator rod
Abstract: Tato práce pojednává o metodě depozice funkčních materiálů zvané spiral coating a jejím využití při přípravě struktur na bázi organických materiálů. V první části této práce je popsán princip depozice, provedení depozičních zařízení a nástrojů. Druhá část je věnována přípravě organických materiálů, jejich depozici metodou spiral coating, sušení a ošetření povrchu deponovaného materiálu. Úkolem praktické části bylo vytvořit pomocí metody spiral coating homogenní vrstvu organického materiálu a následně změřit její vlastnosti jako plošný odpor a tloušťku nanesené vrtsvy. Depozice probíhala na dva různé substráty a to sklo a polyimidovou fólii, které prošly čisticí procedurou. Jako materiál byl zvolen PEDOT:PSS, který byl deponován na automatické depoziční zařízení řízené z PC. Výsledkem byla relativně homogenní vrstva, která v nejlepším případě vykazovala hodnotu plošného odporu přibližně 6000 [ohm/ctverec] při tloušťce vrstvy cca 0,1 um. Experimentálně byl ověřen postup před, během a po depozici a byly určeny kritické faktory, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost.
Abstract in different language: This thesis discusses about method of deposition called spiral coating and its use in preparing of organic materials. In the first part you can find theory and principles of this method and different kind of stations and tools. In the second part I focus at preparing of organic materials, its deposition by spiral coating, drying and surface treatment. The main task of practical part was created flat and homogenous surafce by spiral coating and then measured its properties like conductivity or thickness of film. Deposition was made on two different substrates like glass and polyimid film, which went through cleaning procedure. I use PEDOT:PSS to create film. This material was deposited at automatic station, which was controled by PC. We made relatively homogenous film which has about 6000 [ohm/square] and its thickness is about 0,1 um. The outputs of this thesis helps to check process of preparing of substrates, material, deposition and surface treatment. Due to it I determine critical factors, which man should avoid.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Depozice funkcnich materialu z kapalne faze metodou spiral coating.pdfPlný text práce11,44 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062802_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062802_oponent.pdfPosudek oponenta práce369,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062802_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce165,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18845

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.