Title: Metody pro měření superkapacitorů
Other Titles: Supercapacitor measurement methods
Authors: Peleška, Libor
Advisor: Zigler, Martin
Referee: Mayer, Daniel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18852
Keywords: superkapacitor;elektrická dvojvrstva;edlc;kapacita;esr;samovybíjení;skladování energie;energetická hustota
Keywords in different language: supercapacitor;electrical double layer;edlc;capacity;esr;selfdischarging;energy storage;power density
Abstract: Předkládaná bakalářská práce pojednává o metodách měření superkapacitorů. V úvodu je popsán fyzikální princip funkce superkapacitorů a zhodnoceny jeho základní parametry. Další část probírá téma testování superkapacitorů a hodnotí jejich využití pro zařízení skladující energii. Na konec je provedeno měření základních parametrů a výpočet energetické hustoty a účinnosti.
Abstract in different language: The following thesis deals with methods of measuring supercapacitor parameters. The first part describes physical principles with overview of basic parameters. Following part contains brief description of supercapacitor tests and overview of applications of supercapacitors as energy storage devices. In the last part, the measurement results are evaluated and compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_stag.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062813_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289,41 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062813_oponent.pdfPosudek oponenta práce287,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062813_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18852

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.