Title: Zpracování plastů v kabelovém průmyslu
Other Titles: Processing of Plastic Materials in Cable Industry
Authors: Klíma, Tomáš
Advisor: Nejdl, Radek
Referee: Veselý, Ondřej
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18877
Keywords: polymer;plasty;kabel;izolace;izolační materiál;termoplast;síťované polymery;XLPE;LFHC
Keywords in different language: polymer;plastics;cable;insulation;insulation material;thermoplastic;cross-linked polymers;XLPE;LFHC
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zpracování a porovnání plastů v kabelovém průmyslu. Je zde popsáno základní dělení polymerů a základní materiály, které se používají pro izolování jader a plášťů. V další části jsou popsány technologie, které se používají pro zpracování plastů. Součástí práce je i zhodnocení jednotlivých materiálů a technologií používaných v kabelovém průmyslu.
Abstract in different language: The master theses is focused on comparison of plastics processing in the cable industry. The first part of the thesis contains description of polymers and overview of insulating materials which are used for core and jacketing insulation. In next part are describes the technology used for plastics processing. The work includes the evaluation of different materials and technologies used in the cable industry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Klima_Tomas.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062847_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce345,3 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062847_oponent.pdfPosudek oponenta práce344,51 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062847_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce165,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.