Title: Bioplynová stanice Třemošná 998 kW
Other Titles: Biogas station Třemošná 998 kW
Authors: Žáková, Kateřina
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Ščerba, Eduard
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18886
Keywords: bioplyn;bioplynové stanice;fermentory;anaerobní digesce;kogenerace
Keywords in different language: biogas;biogas plants;digesters;anaerobic digestion;cogeneration
Abstract: Předkládaná práce je zaměřena na bioplynovou stanici Třemošná. Tato práce je rozdělena do čtyř částí. V první části se seznámíme s bioplynovými stanicemi, rozdělíme je na tři základní typy podle vstupů a ukážeme si mapy rozložení BPS v ČR. V druhé části se zaměříme na jednotlivé části bioplynových stanic a třetí část pojednává o BPS Třemošná. Poslední kapitola pojednává o možném dalším využití bioplynu.
Abstract in different language: This thesis is focused on biogas Třemošná. This work is divided into four parts . In the first part, we introduce the biogas plants , divide them into three basic types based on inputs and maps show the distribution of BPS in the country. The second part will focus on individual parts of biogas and the third part deals with the BPS Třemošná . The last chapter discusses the possible future use of biogas .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Zakova Katerina 2015.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062761_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce254,34 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062761_oponent.pdfPosudek oponenta práce337,68 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062761_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce157,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18886

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.