Title: Časová odezva viskozity magnetoreologických kapalin na změnu externího magnetického pole
Other Titles: Magnetorheological fluids viscosity time-response to change of external magnetic field
Authors: Charvát, Tomáš
Advisor: Polcar, Petr
Referee: Štekl, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18887
Keywords: MR kapalina;magnetoviskózní jev;doba setrvání;časová odezva
Keywords in different language: MR fluid;magnetoviscous effect;duration;response time
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na měření časové odezvy magnetoreologických kapalin. Popisuje magnetoreologický jev, shrnuje současné názory na časovou odezvu těchto kapalin. Část práce je určena pro technický výčet jejich aplikací. Hlavní část práce se zaměřuje na experiment pro změření časové odezvy MR kapalin.
Abstract in different language: Submitted master theses is focused on measuring the response time of magnetorheological fluids. It describes magnetorheological effect, summarizes current views on the response time of these liquids. Part of the work is directed to enumerate their applications. The main part is focused on the experiment to measure the response time of MR fluids.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Charvat_Tomas_Casova_odezva_viskozity_magnetoreologickych_kapalin_na_zmenu_externiho_magnetickeho_pole.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062762_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce299,51 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062762_oponent.pdfPosudek oponenta práce394,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062762_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18887

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.