Title: Částečné výboje při stejnosměrném napětí
Other Titles: Partial discharges under DC test conditions
Authors: Kozák, Ondřej
Advisor: Pihera, Josef
Referee: Trnka, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18888
Keywords: částečné výboje;stejnosměrné napětí;střídavé napětí;koróna
Keywords in different language: partial discharges;pd;corona;alternating current;direct current;ac;dc
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na částečné výboje při různých druzích napětí. Pro uvedení do problematiky je v úvodu popsán princip a vznik částečných výbojů a jejich diagnostika a problematika. V další kapitole jsou popsány a vyhodnoceny konkrétní experimenty. Ve třetí kapitole je provedeno porovnání částečných výbojů při střídavém, negativním stejnosměrném a pozitivním stejnosměrném napětí. Dále jsou uvedeny dostupné měřící systémy pro střídavé a stejnosměrné obvody.
Abstract in different language: The final thesis is focused to partial discharges occurring at different kinds of voltages. For introduction into the issue is described inception of partial discharges, diagnostics and their risks. In next chapter are described and evaluated particular experiments. In third chapter is comparing of partial discharges at alternating, negative direct and positive direct voltage. Furthermore the available measuring systems for alternating and direct current are described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kozak Ondrej.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062763_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce291,94 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062763_oponent.pdfPosudek oponenta práce299,35 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062763_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.