Title: Dálkový sběr dat z měřicích přístrojů
Other Titles: Data remote collection from measuring devices
Authors: Váchal, Josef
Advisor: Jiřinec, Stanislav
Referee: Krutina, Aleš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18889
Keywords: centralizace dat;dálkový sběr dat;měření;Modbus;Scada;sériový přenos dat
Keywords in different language: data concentration;measurement;Modbus;remote data acquisition;Scada;serial data transmission
Abstract: Cílem předložené diplomové práce je především návrh a realizace systému pro dálkový sběr dat z měřicích přístrojů. Úvodní kapitoly jsou věnovány seznámení s hardwarovou i softwarovou podstatou zvoleného řešení. Dále jsou popsány objekty, v jejichž prostorách bude projekt realizován. Následuje samotný návrh technického provedení, konfigurace všech zařízení, popis a úpravy základního softwarového řešení v rámci jeho personalizace na míru koncovému uživateli. Poslední kapitola je analýzou spotřeb elektrické energie objektů za období jednoho roku. V závěru práce se nachází vyhodnocení výsledku projektu.
Abstract in different language: The primary objective of this thesis is design and implementation of the system for supervisory control and data acquisition. The introductory chapters are supposed to make reader familiar with software and hardware of the chosen solution. The next part describes the buildings that are subjects of electrical network monitoring followed by design of technical solution and configuration. Further part is summary of the graphic adjustments made in project. The last chapter analyzes electric energy consumption for the one year period. The conclusion contains evaluation of the project results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Josef_Vachal.pdfPlný text práce19,33 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062764_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce291,53 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062764_oponent.pdfPosudek oponenta práce474,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062764_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18889

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.