Title: Návrh experimentálního studeného kelímku
Other Titles: Design of Experimental Cold Crucible
Authors: Vyroubal, Evžen
Advisor: Mach, František
Referee: Doležel, Ivo
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18903
Keywords: kelímková indukční pec;studený kelímek;citlivostní analýza;počítačový model;magnetické pole;teplotní pole;agros2d.
Keywords in different language: cold crucible induction melting furnace. design of furnace component. cold crucible. sensitivity analysis. computer model. electromagnetic field. thermal field. agros2d.
Abstract: V předkládané diplomové práci je popsán návrh experimentálního indukční pece s technologií studeného kelímku. Práce je zpracována za účelem objasnění konstrukčních aspektů a návrhu zařízení pro tavení nízkoteplotních, nemagnetických kovů. V této diplomové práci (dále jen DP) je mimo jiné popsán návrh dílčích komponent indukční pece, dále pak zpracována citlivostní analýza hlavních parametrů navrhovaného zařízení a sestavena výrobní dokumentace k výrobě funkčního prototypu výše zmíněného druhu indukční pece.
Abstract in different language: This master's thesis describes the design of experimental cold crucible induction melting furnace. The purpose of this master thesis is the clarification of all construction aspects and the design of an experimental induction furnace for melting low-temperature and nonmagnetic metals. Furthermore, the thesis aims to describe the design of all the components used in this experimental project and the sensitivity analysis of the most important components is also discussed. Finally, the production documentation necessary for the production of a functional prototype of the experimental cold crucible melting furnace is constructed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vyroubal_Evzen_E13N0037P.pdfPlný text práce4,3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062779_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,96 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062779_oponent.pdfPosudek oponenta práce316,61 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062779_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18903

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.