Title: Návrh větrné elektrárny
Other Titles: Design of wind power station
Authors: Matějka, Petr
Advisor: Jiřičková, Jana
Referee: Ščerba, Eduard
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18905
Keywords: větrná elektrárna;generátor;rotorové listy;výkon;investice;elektrizační soustava;ekonomická návratnost.
Keywords in different language: wind power plant;generator;rotor blades;performance;investment;electricity system;economic return.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh větrné elektrárny v oblasti Kryštofovy Hamry. V úvodu práce je seznámení s principem a technickým vybavením větrných elektráren. Dále jsou popsány různé druhy připojení k síti podle typu výrobce. Hlavním úkolem této práce je návrh větrné elektrárny s výpočtem vyrobené roční elektrické energie a výpočtem doby návratnosti investice. V závěru práce jsou pak rozebrány negativní vlivy na elektrizační soustavu a životní prostředí.
Abstract in different language: This study is focused on the design of wind turbine in Kryštofovy Hamry area. In the beginning of the thesis there is an introduction of the principles and technical equipment of wind turbines. The following part describes the different types of network connections according to the type of manufacturer. The main task of this work is to design wind turbine and the calculation of the electrical energy which the wind turbine produces in a year as well as the calculation of the payback period of the investment. The conclusion then discussed the negative impacts of the wind turbines on the electricity grid and the environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_MATEJKA_2015.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062781_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,33 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062781_oponent.pdfPosudek oponenta práce331,35 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062781_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce246,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18905

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.