Title: Optimalizace analýzy systémů měření
Other Titles: Measurement systems analysis optimalization
Authors: Lenk, Ondřej
Advisor: Netolický, Petr
Referee: Tůmová, Olga
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18909
Keywords: analýza systému měření;opakovatelnost;reprodukovatelnost;způsobilost měřících zařízení;metoda rozpětí;metoda průměru a rozpětí;analýza rozptylu;počet rozlišitelných kategorií;Microsoft Excel;Minitab
Keywords in different language: measurement systems analysis;repeatability;reproducibility;measuring equipment capabilit;range method;average and range method;analysis of variance;number of distinct categories;Microsoft Excel;Minitab
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou systému měření na reálném procesu v podniku WITTE Nejdek, spol. s r.o. Cílem práce je zanalyzovat současný systém měření v podniku a stanovit, zda je systém měření přijatelný a navrhnout optimalizaci. Pro ověření a porovnání vypočtených výsledků metodou průměru a rozpětí v programu Microsoft Excel je systém měření analyzován i v programu Minitab. V práci dochází také k porovnání další možných metod určených pro výpočet opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (metoda rozpětí, analýzy rozptylu).
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the measurement systems analysis on a real process in the company WITTE Nejdek, spol. s r.o. The objective of the thesis is to analyse the current measurement system in the company and determine whether the measurement system is acceptable and suggest optimalization. To verify and compare the calculated results using the average and range method in Microsoft Excel is the measurement system also analysed in Minitab software. In this thesis there is also a comparison of other possible methods for calculation of repeatability and reproducibility (range method, analysis of variance).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lenk.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062785_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce263,47 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062785_oponent.pdfPosudek oponenta práce376,39 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062785_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce230,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.