Title: Optimalizace otopných soustav
Other Titles: Optimization of heating systems
Authors: Jiřinec, Jakub
Advisor: Rot, David
Referee: Krutina, Aleš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18910
Keywords: otopná soustava;regulace teploty;tepelné čerpadlo;snížení provozních nákladů;čidla teploty;PLC;multimetr;EVCO;uni-pro;Modbus;IME
Keywords in different language: heating system;temperature regulation;heat pump;reducing operating costs;temperature probes;PLC;multimeter;EVCO;uni-pro;Modbus;IME
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na optimalizaci otopné soustavy u vybraných objektů. Součástí systému je i měření vybraných elektrických veličin a optimalizace přetoků činného výkonu z fotovoltaické elektrárny. Velký důraz je kladen na tepelnou pohodu osob pobývajících v objektu a snížení provozních nákladů. Součástí práce jsou příslušná schémata zapojení jednotlivých komponentů, kalkulace nákladů a provedený odhad úspor.
Abstract in different language: This master thesis is focused on optimizing the heating system of the selected buildings. The system includes measurement of selected electrical values and optimization of active power flows from photovoltaic power plant. Great emphasis is placed on the thermal comfort of people working in the building and reducing of operating costs. Part of this work is wiring diagrams of the individual components, costing and estimation of savings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jakub Jirinec 2015.pdfPlný text práce86,33 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062786_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce373,98 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062786_oponent.pdfPosudek oponenta práce463,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062786_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce248,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.