Title: Příprava tenkých vrstev oxidu měďného pro fotovoltaické aplikace
Other Titles: Fabrication of thin cuprous oxide films for photovoltaic application
Authors: Meliš, Marcel
Advisor: Novák, Petr
Referee: Očenášek, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18912
Keywords: účinnost solárních článků na základě cu2o;tenké vrstvy cu2o;strukturní vlastnosti;optické vlastnosti;magnetronové naprašování
Keywords in different language: efficiency of solar cells based on cu2o;thin films cu2o;structurar properities;optical properities;magnetron sputtering
Abstract: Tato Diplomová práce se zabývá přípravou tenkých vrstev oxidu měďného pro fotovoltaické aplikace a určení vhodných depozičních parametrů pro jejich realizaci. Příprava tenkých vrstev probíhala reaktivním RF naprašováním. V úvodu práce jsou uvedené teoretické poznatky o problematice fotovoltaických článků, přípravy a použití tenkých vrstev, dosažený pokrok v užívání solárních článků na základě Cu2O. V následující části jsou podrobně popsány všechny užité analytické metody. Poslední část této práce je zaměřena na získané výsledky a jejich rozbor pro určení korelací jejich tloušťky, struktury a optických vlastností deponovaných vrstev v závislosti na depozičních parametrech.
Abstract in different language: The purpose of this Diploma's Thesis is fabrication of thin cuprous oxide films for photovoltaic application and and identification of suitable deposition parameters for their implementation. Thin film preparation was used reactive RF sputtering. The introduction provides theoretical knowledge about photovoltaic cells , preparation and use of thin layers, the progress made by solar cells based on Cu2O. The following section describes in detail all analytical methods used in this Thesis. The last part of this work is focused on results and their analysis to determine the correlation of their thickness , structure and optical properties of the deposited films depending on the deposition parameters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Marcel_Melis.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062788_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce327,83 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062788_oponent.pdfPosudek oponenta práce511,22 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062788_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce187,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.