Title: Zlepšování vlastností elektroizolačních struktur
Other Titles: Improving the properties of electrical insulating structures
Authors: Čejková, Anna
Advisor: Trnka, Pavel
Referee: Svoboda, Michal
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18917
Keywords: elektroizolační systém;transformátor;systém olej papír;minerální olej;syntetický olej;rostlinný olej;inhibitor;ztrátový činitel;průrazné napětí;kritéria
Keywords in different language: electrical insulating system;transformer;system oil - paper;mineral oil;synthetic oil;vegetable oil;inhibitor;dissipation factor;breakdown voltage;criteria
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zlepšování alternativních elektroizolačních struktur. Text je rozdělen do pěti částí; první se zabývá elektroizolačními systémy vysokonapěťových strojů, druhá se zaměřuje na elektroizolační systém netočivých strojů. Třetí část je zaměřena na diskuzi mezí použitelnosti systému olej papír s alternativními oleji. Následuje návrh elektroizolačního systému s biologicky odbouratelnou kapalinou. V poslední části jsou uvedeny výsledky experimentů a naměřených hodnot zkoumaných olejů.
Abstract in different language: The master's thesis is concerning to the problem of improving of alternative electrical insulating systems namely the fluids. The thesis is divided into five chapters. The first deals with electrical insulation systems of high voltage devices and in the second part offers closer look at the electrical insulating system of non-rotating machines. The third part is the discussing the limits for oil - paper insulation system of alternative oils in comparison to currently used fluids. In following part an electrical insulation systems with biodegradable fluid is proposed based on tested fluids. The last chapter is the conclusion and it gives the results of experiments and measured values of examined oils.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zlepsovani vlastnosti elektroizolacnich struktur.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062796_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce322,95 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062796_oponent.pdfPosudek oponenta práce432,82 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062796_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce216,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18917

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.