Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠíma, Milan
dc.contributor.authorPlzák, Pavel
dc.contributor.refereeBlecha, Tomáš
dc.date.accepted2015-06-03
dc.date.accessioned2016-03-15T08:50:49Z-
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:50:49Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-07
dc.identifier62920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18918
dc.description.abstractTato diplomová práce je rozdělena do 4 částí. První část této práce pojednává o elektronických systémech a o možnostech jejich využití v oděvech (ať už se jedná o oděvy sportovní, funkční, záchranné, apod.). První část je také zaměřena na možnosti implementace systémů do oděvů. Druhá část této práce pojednává o jednotlivých systémech, které lze na oděv našít, natisknout, vplést, či připevnit, dále o jejich propojení a komunikaci. Jelikož žádná z norem neupravuje požadavky "chytrých" oděvů, třetí část je zaměřena právě na normy týkající se požadavků na materiál oděvů tak, aby chránila jejich uživatele proti okolním nepříznivým vlivům a zvlášť na normy týkající se elektronických systémů, které jsou do oděvu vloženy či připevněny. Poslední část je zaměřena na samotnou praxi a měření v laboratorních podmínkách, kde jsou simulovány elektrostatické výboje.cs
dc.format60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzásahový oděvcs
dc.subjectnositelné mikrosystémycs
dc.subjectinteligentní textilní systémycs
dc.subjectsenzory v oděvechcs
dc.subjectinteraktivní textiliecs
dc.subjectesdcs
dc.subjectpovrchový odporcs
dc.subjectakumulace nábojecs
dc.subjectčsncs
dc.subjectelektronikacs
dc.titleElektronické systémy v oděvech a jejich použití v prostředí s elektrostatickými polics
dc.title.alternativeWearable microsystems and its use i ESD environmenten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis is divided into 4 parts. The first part deals with the electronic systems and possibilities for their use in clothes (whether it is a sports clothes, working clothes, saving clothes, etc.). The first part is focused on the implementation of systems into the clothes. The second part of this thesis discusses about the various systems that can be sewn, printed, intertwine, or attach onto clothing, further it discusses about their connection and communication. Because none of the standards does not requirements on "smart" clothing, the third part is focused on standards relating to the materials of clothes to protect them against adverse ambient conditions and particularly standards relating to electronic systems that are embedded or affixed into clothing. The last part focuses on actual practice and measurements in laboratory conditions, where can be simulated electrostatic discharge.en
dc.subject.translatedemergency clothingen
dc.subject.translatedwearable microsystemsen
dc.subject.translatedintelligent textile systemsen
dc.subject.translatedsmart sensors in fabricen
dc.subject.translatedinteractive textileen
dc.subject.translatedesden
dc.subject.translatedsurface resistanceen
dc.subject.translatedaccumulation of chargeen
dc.subject.translatedčsnen
dc.subject.translatedelektronicsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_BC_PLZAK_PAVEL.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062920_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,05 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062920_oponent.pdfPosudek oponenta práce367,32 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062920_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce320,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.