Title: Online lokalizace mobilních objektů
Other Titles: Online Tracking of Mobile Objects
Authors: Šrámek, Petr
Advisor: Šalom, Radek
Referee: Pajer, Ondřej
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18929
Keywords: lokalizace;stm32l100;msp430g2553;sim908;GPS;GSM;GPRS;mapy;PHP;MySQL;JavaScript
Keywords in different language: localization;stm32l100;msp430g2553;sim908;GPS;GSM;GPRS;maps;PHP;MySQL;JavaScript
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá zařízením pro online lokalizaci mobilních objektů, například automobil. Součástí této diplomové práce je i vytvoření jednoduchého webového rozhraní pro vizualizaci a ovládání zařízení. První část práce se zabývá výběrem součástek i mapových podkladů. Další popisuje praktickou realizaci zařízení, jak po stránce software, hardware tak i webového rozhraní. Poslední část této práce popisuje funkci zařízení v jednotlivých režimech a také se zabývá měřením spotřeby zařízení.
Abstract in different language: This master thesis is focused on device for online tracking of mobile objects such as a car. A part of this master thesis is designing an easy online interface for visualization and controlling of the device. The first part of master thesis deals with the choice of components and application programming interface, then describes realization of the device. It describes a software, a hardware and an online interface website. The last part of thesis explains functions of the device in individual modes and it is showed graph of power consumption.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_tracker_Petr_Sramek.pdfPlný text práce10,31 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062630_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce419,05 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062630_oponent.pdfPosudek oponenta práce462,17 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062630_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce200,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18929

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.