Title: Přenos diagnostické informace mezi návěstidlem a stavědlem
Other Titles: Transmission of diagnostic infomation between railway signal and interlocking
Authors: Bouzek, Ondřej
Advisor: Hloušek, Petr
Referee: Lukšík, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18930
Keywords: elektromagnetické relé;přenos dat po napájecím vedení;cyklické kódování
Keywords in different language: electromagnetic relays;power line data transmission;cyclic coding
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat systém přenášející diagnostickou informaci o svitu návěstní svítilny mezi železničním návěstidlem a stavědlem. K tomu bylo využito pulsně kódové modulace v kombinaci s amplitudovým klíčováním s nosnou frekvencí 10 kHz. K zabezpečení přenášených informací byl použit cyklický kód osmého řádu. Přenos byl úspěšně ověřen na metalickém vedení o délce 1060 m. Práce také pojednává o cyklickém kódování a elektromagnetických relé a jejich součinnosti v návěstních obvodech.
Abstract in different language: The goal of this master thesis was to design and realise system which will be able to transmit diagnostic information about lighting of signal lamp between railway signal and interlocking. The pulse width modulation and amplitude shift keying with modulation frequency 10 kHz was used for this purpose. Eighth order cyclic code secures the transmitted data. This data transfer was successfully verified on metalic lines with a length of 1060 m. The thesis also include references to the cyclic coding and electromagnetic relays and their interaction in signal circuits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Bouzek.pdfPlný text práce37,02 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062631_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,52 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062631_oponent.pdfPosudek oponenta práce315,56 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062631_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18930

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.