Title: Robotická platforma s více končetinami
Other Titles: Robotic platform with multiple legs
Authors: Faktor, Martin
Advisor: Weissar, Petr
Referee: Kosturik, Kamil
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18932
Keywords: hexapod;robotická platforma;kinematika;stm32;google android;bluetooth
Keywords in different language: hexapod;robotic platform;kinematics;stm32;google android;bluetooth
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá kompletním návrhem a realizací malého modelu robotické platformy s více končetinami, která je ovládána smartphonem s operačním systémem Android přes rozhraní Bluetooth. První část práce je zaměřena na mechanickou konstrukci. Řeší se zde topologie, konstrukce, výroba jednotlivých dílu a výběr akčních členů. Druhá část práce se zaobírá matematickým popisem celého robota a implementací chůze. V další části práce je rozebráno elektrické vybavení robota i s popisem firmwaru pro řídicí jednotku. Poslední část práce popisuje realizaci ovládání, které je implementováno jako softwarový joystick na smartphonu.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with complete design and implementation of small model of a robotic platform with multiple legs. The robotic platform is controlled by the smartphone with operating system Android via Bluetooth interface. First part of this thesis is focused on the mechanical construction. This part contains topology solutions of the body, construction, production of the parts and selection of the actuators. Second part of the thesis deals with the mathematical description of the robotic platform and describes the implementation of walking. The following part of the thesis describes the electrical equipment of the robot with firmware control unit. Last part of the thesis is focused on implementation of the control, which is realised by a software joystick on smartphone.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin_Faktor_DP.pdfPlný text práce56,39 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062633_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,97 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062633_oponent.pdfPosudek oponenta práce262,76 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062633_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce222,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.