Title: Vliv mechanického zatížení asynchronního motoru na drážkovou harmonickou momentu stroje
Other Titles: Mechanical load dependancy on slot harmonic in the moment of induction machine
Authors: Mázor, Radek
Advisor: Kindl, Vladimír
Referee: Skala, Bohumil
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18934
Keywords: asynchronní stroj;vyšší harmonická složka;metoda konečných prvků;rychlá fourierova transformace;spektrum obsahu harmonických;magnetická indukce
Keywords in different language: asynchronous machine;harmonics;finite elements method;fast fourier transformation;spectrum of content of harmonics;magnetic induction
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na popis vlivu mechanického zatížení asynchronního motoru na drážkovou harmonickou momentu stroje. Jejím cílem je nastínit příčiny vzniku vyšších harmonických složek ve vzduchové mezeře asynchronních strojů a jejich působení na chování stroje. Práce obsahuje teoretickou část potřebnou k pochopení vzniku vyšších harmonických a popis jejich negativních účinků. Dále se zabývá analýzou provedenou metodou konečných prvků v programu FEMM a zpracováním těchto výsledků pomocí rychlé Fourierovy transformace v programu MATLAB.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the mechanical load dependency on slot harmonic in the moment of induction machine. The goal of the diploma thesis is to describe the source of harmonics creation in the air gap of the asynchronous machines and their influence on the work of the machine. The thesis contains theoretical part which is necessary for understanding the creation of the harmonics and the description of their negative effects. The thesis also comprises with the analysis formed by finite elements method in FEMM and processing these results by fast Fourier transformation in MATLAB.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Mazor_Radek_Vliv_mechanickeho_zatizeni_asynchronniho_motoru_na_drazkovou_harmonickou_momentu_stroje_2015.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062635_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,59 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062635_oponent.pdfPosudek oponenta práce298,95 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062635_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.