Title: Snímání polohy a pohybu pro robotickou ruku
Other Titles: Detection of position and movements for a robotic arm
Authors: Justa, Josef
Advisor: Weissar, Petr
Referee: Žahour, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18941
Keywords: MARG;IMU;gyroskop;akcelerometr;kompas;magnetometr;MEMS;flex senzor;XNA framework;STM;řízení;servomotor;3D tisk;rukavice;kvaternion
Keywords in different language: MARG;IMU;accelerometer;gyroscope;magnetometer;flex sensor;MEMS;glove;quaternion;XNA framework;STM;controlling;servomotor;3D print
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na využití moderních sensorů pro řízení. Součástí práce bylo vytvoření senzorického systému se senzorickou rukavicí, kde stěžejní jsou MARG a Flex senzory. V práci je také řešena bezdrátová komunikace mezi těmito senzory a řízeným systémem robotické ruky, která je zajištěna modulem bluetooth. Součástí práce bylo vytvoření robotické ruky poháněné servomotory. Také byla vytvořena jednoduchá aplikace pro testování MARG senzorů.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the application of modern sensors for control. Part of the thesis concerns the construction of sensory system with a sensory glove equipped with flex and MARG sensors. The communication between these sensors and controlled system of robotic hand is also designed. This communication is provided by a Bluetooth module. Subsequently, the robotic hand driven by servomotors was created. A simple application for use of the sensor system was also designed as a part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka v1.3.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062698_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce292,85 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062698_oponent.pdfPosudek oponenta práce387,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062698_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce234,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18941

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.