Název: Experimentální komora pro optická měření
Další názvy: Experimental Chamber for Optical Measurement
Autoři: Aul, Filip
Vedoucí práce/školitel: Masopust, Jiří
Oponent: Veřtát, Ivo
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18946
Klíčová slova: temná komora;optické parametry zobrazovacích panelů;normy
Klíčová slova v dalším jazyce: darkroom;optical parameters of display panels;display panels measurement;standards
Abstrakt: Tato práce se zabývá možností realize temné komorz v prostorách katedry Aplikované elektroniky a telekomunikací fakulty Elektrotechnické Západočeské univerzity. Součástí práce je přehled optických parametrů a platných norem, které určují podmínky v temné komoře při měření zobrazovacích panelů.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with the possibility of realiyation darkroom in the premises of the Department of Applied Electronics and Telecommunication Faculty of Electrical Engineering University of West Bohemia. Thesis also includes an overview of optical parameters and applicable standards defining conditions of measurement od display panels in the darkroom.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Filip_Aul.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-062908_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-062908_oponent.pdfPosudek oponenta práce434,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-062908_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18946

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.