Title: Návrh akustických úprav malých poslechových prostorů
Other Titles: Acoustic treatments of small listening rooms.
Authors: Bouzek, Stanislav
Advisor: Schlosser, Martin
Referee: Tureček, Oldřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18949
Keywords: prostorová akustika;doba dozvuku;vlastní kmity;akustické prvky;helmholtzův rezonátor;rpg difuzor;qrd difuzor
Keywords in different language: room acoustics;reverberation time;room modes;acoustic elements;helmholtz resonator;rpg diffuser;qrd diffuser
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na akustické úpravy malých poslechových prostorů. V úvodu práce jsou probrány základní teoretické znalosti z prostorové akustiky a měření parametrů prostorů. Jedna kapitola je věnována přehledu používaných akustických prvků. Další část práce se zabývá řešením akustických parametrů vybrané místnosti. Na základě měření bylo navrženo několik akustických prvků. Pohltivé panely byly zkonstruovány a jejich parametry byly ověřeny v dozvukové komoře. Výsledky měření jsou shrnuty v závěru práce.
Abstract in different language: This master thesis deals with acoustic treatments of small listening rooms. The introduction discusses the basic theoretical knowledges of room acoustics and measurement of room parameters. The fourth chapter is involved to an overview of the acoustic elements. Another part deals with the solution of acoustic parameters of the chosen room. It has been proposed several acoustic elements on the basis of measurements. The absorbing panels were constructed and their parameters were verified in a reverberation chamber. The measurement results are summarized in the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Bouzek-Stanislav.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062912_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce367,08 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062912_oponent.pdfPosudek oponenta práce353,89 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062912_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.