Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMoldaschl, Jancs
dc.contributor.authorJadlovský, Ondřejcs
dc.contributor.refereePajer, Ondřejcs
dc.date.accepted2015-09-02cs
dc.date.accessioned2016-03-15T08:51:20Z
dc.date.available2015-06-29cs
dc.date.available2016-03-15T08:51:20Z
dc.date.issued2015cs
dc.date.submitted2015-08-20cs
dc.identifier65686cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18958
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce, Spínaný zdroj s aktivním PFC, se zabývá problematikou korekce účiníku spínaných zdrojů. Práce je zaměřena na návrh aktivního PFC filtru a downstream měniče s výstupním napětím 32V a 2A. Cílem práce je realizovat funkční vzorek a provést měření jeho hlavních parametrů. Teoretická část se zabývá obecnou problematikou PFC filtrace a možnostmi jejího řešení. Praktická část popisuje návrh a realizaci funkčního vzorku s dosaženými výsledky měření a konstrukčním postupem. PFC filtr byl řešen jako zvyšující měnič boost a downstream měnič pomocí topologie flyback s řídícími obvody NCP řady od výrobce ON Semiconductor.cs
dc.formatxi + 80 strancs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectkorekce účiníkucs
dc.subjectspínaný zdrojcs
dc.subjectpředregulacecs
dc.subjectměnič boostcs
dc.subjectměnič flybackcs
dc.subjectkritický režim spínánícs
dc.subjectpřerušovaný režim spínánícs
dc.subjectnepřerušovaný režim spínánícs
dc.subjectNCP1607cs
dc.subjectNCP1230cs
dc.titleSpínaný zdroj s aktivním PFCcs
dc.title.alternativeSwitching power supply with active PFCen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe presented diploma thesis, Switching power supply with active PFC, deals with the power factor correction switching power supplies. The work focuses on the design of active PFC filter and downstream converter with the output voltage of 32V and 2A. The aim is to implement a functional sample and measure its main parameters. Theoretical section deals with general problems of the PFC filtration and its possibilities solutions. The practical part describes the design and implementation of a functional sample with the measurement and construction procedure results. The PFC filter was solved as a boost converter and a downstream converter focus on flyback topology with NCP series control circuits from the manufacturer ON Semiconductor.en
dc.subject.translatedpower factor correctionen
dc.subject.translatedswitching sourceen
dc.subject.translatedboost preconverteren
dc.subject.translatedflyback converteren
dc.subject.translatedcritical conduction modeen
dc.subject.translateddiscontinuous conduction modeen
dc.subject.translatedcontinuous conduction modeen
dc.subject.translatedNCP1607en
dc.subject.translatedNCP1230en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce20,34 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-065686_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce345,43 kBAdobe PDFView/Open
oponent-065686_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,23 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-065686_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce224,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18958

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.