Title: Společenství pracovních migrantů v Dinglu
Other Titles: Dingle - The Town of Ghosts?
Authors: Ženíšková, Vendula
Advisor: Hirt, Tomáš
Referee: Vanková, Klára
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18991
Keywords: irsko;dingle;čeští migranti;migrace;integrace;asimilace
Keywords in different language: ireland;dingle;czech migrants;migration;integration;assimilation
Abstract: Společenství začalo vznikat kolem roku 2003, kdy se ve městě sešlo několik pracovních migrantů zejména Češi, Slováci a Poláci. Malá velikost města a podobný jazyk zřejmě napomohli ke spřátelení těchto lidí, kteří se zde začali na sezónu pravidelně scházet. Sezóna trvá od března do listopadu. Některým se v Dinglu natolik zalíbilo, že se rozhodli zůstat celoročně. Nabídka práce za dobré platové ohodnocení se mezi příbuznými těchto lidí roznesla během krátké doby a pracovních migrantů přibývalo, začalo být nutné jisté organizování společnosti. Během deseti let se utvořilo celkem pevné společenství a každý, kdo přijel poté, již musel přijmout určitá pravidla, aby se mohl stát členem. Práce se bude zaměřovat na důvody vedoucí k migraci, jazyk každodenní komunikace, sociální vztahy a vazby a svátky a jiné obřadnosti. Sběr dat proběhl etnografickým výzkumem, metodou zúčastněného pozorování. Terénní výzkum se uskutečnil od 28. 5. 2013 do 29. 1. 2014, přičemž byl na dva měsíce přerušen (říjen, listopad) kvůli mému absolvování zimního semestru na ZČU.
Abstract in different language: This thesis is based on my fieldwork in Dingle which took time from 28th of May 2013 to 29th of January 2014. But it was broken in on for two months because of my study in the Czech Republic. Dingle is a town on the southwest coast of Ireland and 1965 people live there. 620 people of them are immigrants mainly from Lithuania, Poland, Czech Republic and Slovakia. The town spreads on an area, which is roughly 1.5 square miles large, so it´s very small and on this small place few different societies have to coexists. And this coexistence is one aim of my thesis. The next are reasons of migration, process of integration, language of daily communication, social relationships, religion and family and public celebrations. One of the reasons for migration is better wages in Dingle than Czech Republic for the same work. Other reason is the visitation of friends and getting new experiences. This visitation takes a long time sometimes, that means that the visitor will begin to look for a job. If he comes back next year he arrives only for money. This is the work migration and it may be repeated. The process of integration changes with time to process of assimilation because Czech imigrants are losing their culture habits with time. Languages of daily communication for imigrants are English and Czech. They use English at the work, office and pubs and restaurants. At home Czech people speak Czech but they begin to use more English words in communication. So Czech language changes to creole language. Social relationships are without big conflicts and thanks for that imigrant can coexist with Irish people in Dingle. Relationships between Czechs are based on moral behavior. If somebody does something wrong, he is excluded from Dingles´ society. Irish people believe in God but Czech people don´t, it seems like a problem. I found out that different religion isn´t problem in collective living, they tolerate each other. And family and public celebrations? As I wrote up czech people lose their culture habits. The only celebration which they celebrate in the same way as Czech people is Christmas. They celebrate more and more irish festivals with time. But they still say We are the Czech men. This situation means that Czech immigrants are found on the borderline between process of integration and assimilation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Vendula_Zeniskova.pdfPlný text práce677,88 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zeniskova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Zeniskova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zeniskova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce509,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18991

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.