Title: Aktivní způsob života seniorů jako subkultura?
Other Titles: The active way of seniors´s life as a subculture?
Authors: Maříková, Tereza
Advisor: Blažek, Vladimír
Referee: Sosna, Daniel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18992
Keywords: subkultura;aktivní senior;aktivní stáří;důvody;záliby;členství v klubech
Keywords in different language: subculture;active senior;active age;hobbies;membership in clubs
Abstract: Cílem této práce je zjistit, zda aktivní způsob života seniorů může splňovat podmínky pro to, aby se tito lidé stali součástí subkultury aktivních seniorů. Pomocí polostrukturovaných rozhovorů se pokusím zjistit, jak moc využívají kluby a sdružení pro seniory a zda se nějakým způsobem vymezují vůči většinové společnosti. Dále budu zjišťovat, jaké faktory ovlivňují seniory v jejich aktivním životě a z jakého důvodu se rozhodli právě pro aktivní způsob života. Zda se jedná o návaznost z mládí, nějakou kompenzaci nebo hledání něčeho nového.
Abstract in different language: The aim im of this study is find out if the active way of senior´s life can satisfy the conditions of subculture. With the help of semi-structured interviews I will try to find utilization rate of clubs and associations for seniors and I will try to find out if they somehow definise itself against mainstream society. The next aim is find out which factors are important in decision making about activities and why pensoniers are active. If it is a continuity of their youth, some compensation or search for something new.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce478,72 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Marikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce953,02 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Marikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Marikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce343,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18992

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.