Title: Antropologie sportu: proč východoafričtí distanční běžci dominují světu?
Other Titles: Anthropology of sport: why the East African distance runners dominate the world?
Authors: Hodlová, Tereza
Advisor: Friedl, Lukáš
Referee: Šlehoferová, Tereza
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19003
Keywords: východoafričané;kalenjin;distanční běh;biologické faktory;přírodní prostředí;kultura;trénink
Keywords in different language: east african;kalenjin;distance running;biological factors;environment;culture;training
Abstract: Cílem práce bude popsat biologické faktory, které dominují u východoafrických běžců, sociální faktory, které mohou stát v pozadí jejich úspěchu, životní prostředí, ve kterém vyrůstají, historický a evoluční vývoj, kterým si prošli, teorie tréninku a také tradice a rituály, které tvoří nedílnou součást jejich života.
Abstract in different language: The purpose of this bachelor thesis will be to describe the biological factors which are dominat at East African runners,the social factors that may stand in the background of success, the environment where these runners grow up, their historical and evolutionary development, the theory of training and also traditions and rituals that belong to their culture and life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hodlova bp.pdfPlný text práce769,86 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodlova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce927,07 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hodlova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce985,11 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hodlova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce580,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.