Title: Numinózní vyprávění jako součást dětského folkloru
Other Titles: Numinous narratives as a part of children´s folklore
Authors: Hrkalová, Valentýna
Advisor: Janeček, Petr
Referee: Fatková, Gabriela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19004
Keywords: folklor;dětský folklor;děti;vyprávění;strach;numinózní narativy;kultura dětí;etnografie
Keywords in different language: folklore;children's folklore;children;narration;fear;numinous narratives;culture of children;ethnography
Abstract: Bakalářská práce analyzuje numinózní (démonologické) orální narativy v současném dětském folkloru. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První část se zaměřuje na definice důležitých analytických termínů, jako jsou folklor, dětský folklor a numinózní narativy. Popisuje také jejich historický a sociální kontext a jejich klasifikaci do typů. Výzkum v druhé části je zaměřen na pohled dětí na numinózní narativy v moderní společnosti a vliv massmédií např. filmu a televize. Jsou zde také uvedeny výsledky výzkumu narativů v místní orální tradici a výsledky o tom, jak sami děti tyto příběhy vnímají.
Abstract in different language: The bachelor thesis analyzes numinous (demonological) oral narratives in contemporary children's folklore. The work is divided in two parts, theoretical and empirical. The first part focuses on definitions of important analytical terms such as "folklore", "children's folklore" and "numinous narratives". It also describes their historical and social contexts and their classification into appropriate genelogical types. The research in the second part focuses on children's point of view on numinous narratives in modern society and the influence of mass media such as films and television. It also presents the results of the analysis of narratives collected in local oral tradition as well as the conclusion about how children themselves percieve these narratives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrkalova_Valentyna_BP.pdfPlný text práce535,14 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hrkalova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Hrkalova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce918,92 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hrkalova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce585,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19004

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.