Title: Jedna či více bipedních chůzí: evoluce variant pohybu po dvou
Other Titles: One or more types of bipedal walking: evolution of varieties of walking on two legs
Authors: Kuncová, Sára
Advisor: Friedl, Lukáš
Referee: Brůžek, Jaroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19016
Keywords: australopithecus;bipedie;hominin;homo;morfologie;prostředí
Keywords in different language: australopithecus;bipedalism;hominin;homo;morphology;environment
Abstract: Teorie zabývající se evolucí bipedie většinou vycházejí ze srovnávání morfologických znaků primátů, moderního člověka a také fosilních pozůstatků homininů. Cílem práce bude popsat lokomoci čeledi Hominidae a uvést morfologické změny, které vedly k efektivní chůzi člověka od australopitéků k Homo sapiens a bude analyzovat vztah efektivity a způsobu dvojnohé chůze k okolnímu prostředí.
Abstract in different language: Theories concerning the evolution of bipedalism stem from the comparison of morphological features of primates, modern humans and the fossil remains of the subfamily Homininae. The aim of this thesis is to describe the locomotion of the Hominidae family and the morphological changes which lead to a more effective walk of humans from the Australopithecines to Homo Sapiens. The study will also focus on the question of the relation between the effectiveness and the way of biped walking, and the environment of bipeds.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuncova_BP_2015.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kuncova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce862,18 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kuncova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kuncova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce346,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19016

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.