Title: Odhad věku dožití lidské kostry na základě facies symphysialis: zhodnocení vývoje metody
Other Titles: Estimation of age-at-death of skeleton based on symphyseal face of pubic bone: evaluation of methods from the historical perspective
Authors: Pospíšilová, Kateřina
Advisor: Galeta, Patrik
Referee: Spěváčková, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19022
Keywords: odhad věku dožití;facies symphysialis;kost pánevní;metoda
Keywords in different language: estimation of age at death;facies symphysialis;pelvic bone;method
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na historický vývoj metod zabývající se odhadem věku dožití z kostry dospělých jedinců na základě facies symphysialis pánevní kosti. Vedle popisu jednotlivých metod je v práci sledováno, jakými způsoby autoři přistupovali k popisu změn reliéfu facies symphysialis, jaké parametry měly jejich referenční soubory, do kolika stádií rozdělili věkové změny, jaké rozmezí věku přiřadili jednotlivým stádiím a pro které jedince, zda muže, ženy či obě pohlaví dohromady, byly metody určeny.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is aimed at the historical development of methods dealing with estimating the age of adult individuals' skeleton survivings on the premise of basinal bone's facies symphysialis. Besides a description of each single method, we observed what ways the authors had approached to the facies symphysialis relief changes description, what parameters the referential files had, how many phases they divided the age groups to, what age gaps each individual phase had been assigned to a particular stages and what individual, whether it was men or women or both genders altogether, the methods were determined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP, Katerina Pospisilova, 2015.pdfPlný text práce938,63 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pospisilova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce777,85 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Pospisilova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce819,8 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pospisilova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce451,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19022

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.