Title: Otisky rukou v prehistorickém nástěnném umění a jejich využitelnost při odhadu pohlaví
Other Titles: Handprints in prehistoric parietal art and their use in the sex estimation
Authors: Svěcená, Karolína
Advisor: Galeta, Patrik
Referee: Galetová, Martina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19038
Keywords: otisky rukou;jeskyní umění;odhad pohlaví
Keywords in different language: handprints;cave art;sex estimation
Abstract: Cílem práce je zhodnotit využitelnost otisků rukou, které se nacházejí na stěnách paleolitických jeskyní při odhadu pohlaví tvůrců nástěnných maleb. V poslední době několik autorů prokázalo, že většina otisků jsou ženského původu. Součástí práce je diskuze nad důsledky těchto výsledků na genderovou problematiku v paleolitu a kritická evaluace možností odhadu po biologické stránce.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to evaluate the usability of handprints that are found on the walls of Paleolithic caves in the sex estimation. Recently, several authors have shown that the majority of prints are made by women. Part of this work is to discuss the implications of these results on gender problems in the Paleolithic and critical evaluation of the possibility of estimating the biological side.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svecena_BP_2015.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Svecena_prubeh obhajoby zari 2015.pdfPosudek vedoucího práce494,94 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Svecena_posudek oponenta zari 2015.pdfPosudek oponenta práce511,13 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Svecena_prubeh obhajoby zari 2015.pdfPrůběh obhajoby práce494,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.