Title: Pedofilie
Other Titles: Pedophilia
Authors: Halúzková, Veronika
Advisor: Miňhová, Jana
Referee: Veverková, Lada
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19100
Keywords: pedofilie;pedofil;sexuální deviace;parafilie;sexuální zneužívání;falometrie;sexuální orientace;terapie
Keywords in different language: pedophilia;pedophile;sexual deviance;paraphilia;sexual abuse;phallometry;sexual attraction;therapy
Abstract: Práce pojednává o sexuálních deviacích všeobecně. Dále se zabývá problematikou pedofilie, její typologie, etiologie, diagnózy a terapie. Pro představu je uvedeno několik kazuistik. Poslední část je věnována pachatelům a obětem trestného činu sexuální zneužití.
Abstract in different language: The bachelor's thesis generally deal with sexual deviance. It also deals with the issue of pedophilia, its typology, etiology, diagnosis and therapy. There are a few case reports for example. The last section is dedicated to the offenders and the victims of the crime of sexual abuse.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika_Haluzkova_bakalarska_prace_2015.pdfPlný text práce339,89 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-haluzkova_minhova.pdfPosudek vedoucího práce479,62 kBAdobe PDFView/Open
oponent-haluzkova_veverkova.pdfPosudek oponenta práce919,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Haluzkova_V.pdfPrůběh obhajoby práce480,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.