Title: Wittgensteinův argument proti soukromému jazyku v kontextu psychopatologie
Other Titles: Wittgenstein´s private language argument in the context of psychopathology
Authors: Hejlíčková, Nikol
Advisor: Schuster, Radek
Referee: Polák, Michal
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19102
Keywords: soukromý jazyk;veřejný jazyk;hranice jazyka;filosofická zkoumání;Ludwig Wittgenstein;Aspergerův syndrom;duševní porucha;psychopatologie
Keywords in different language: private language;public language;borders of language;philosophical investigation;Ludwig Wittgenstein;Asperger´s syndrome;mental disorder;psychopathology
Abstract: Záměrem předložené bakalářské práce je zvážit Wittgensteinovu analýzu konceptu soukromého jazyka v oboru psychopatologie, se zaměřením na jedince s Aspergerovým syndromem a ukázat tak, že v některých aspektech můžeme považovat komunikaci jedinců s Aspergerovým syndromem za soukromý jazyk.
Abstract in different language: The main purpose of this bacherol thesis is to take into account Wittgensten´s analysis of the private language concept in the psychopathology., especially in the Asperger´s syndrome. And show that in some aspects we can consider the communication of the people with Asperger´s syndrome to be a private language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace, N. Hejlickova.pdfPlný text práce990,88 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-hejlickova_schuster.pdfPosudek vedoucího práce99,29 kBAdobe PDFView/Open
oponent-hejlickova_polak.pdfPosudek oponenta práce604,41 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hejlickova_N.pdfPrůběh obhajoby práce673,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19102

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.