Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorChocholoušková, Zdeňka
dc.contributor.authorKocarová, Kristýna
dc.date.accepted2015-09-04
dc.date.accessioned2016-03-15T08:53:13Z
dc.date.available2013-06-10cs
dc.date.available2016-03-15T08:53:13Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-30
dc.identifier59145
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19156
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá botanickým průzkumem přírodní památky Luží u Lovětína. Zvláštní zřetel byl brán na vzácné a ohrožené druhy, pro které byla vytvořena mapa s místem výskytu a přibližným počtem a dále byla zhotovena mapa vyskytujících se biotopů. Celkem bylo nalezeno 197 rostlinných taxonů. Mezi nejčastější druhy patřily žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), svízel bahenní (Galium palustre), sítina rozkladitá (Juncus effusus), okřehek menší (Lemna minor), vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora) a orobinec širokolistý (Typha latifolia). Pro všechny objevené taxony byla přiřazena abundance a byly provedeny analýzy z hlediska životní strategie a životní formy. Na mapovaném území bylo nalezeno 20 ohrožených a vzácných druhů rostlin. Nejbohatší zastoupení měla např. mochna bahenní (Potentilla palustris), vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora) a ostřice vyvýšená (Carex elata). Nejvýznamnější a nejvzácnější dílčí lokalitou se stal horní rybník s výskytem 13 chráněných druhů.cs
dc.format48 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectabundancecs
dc.subjectbotanický průzkumcs
dc.subjectživotní formycs
dc.subjectživotní strategiecs
dc.subjectchráněný druhcs
dc.subjectdruhový soupiscs
dc.subjectLuží u Lovětínacs
dc.titleBotanická studie rybníku PP Luží u Lovětínacs
dc.title.alternativeBotany Study of the Pond PP Luží u Lovětínaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis applies a botanical survey of nature sights of Luží u Lovětína. A special respect was taken on the rare and endangered species and a map with the places of occurrence and estimated quantity has been created for them and a map of occurred biotopes as well. There have been found 197 plant taxons in total. The most common species were Alisma plantago-aquatica, Galium palustre, Juncus effusus, Lemna minor, Lysimachia thyrsiflora and Typha latifolia. For all discovered taxons has been classified quantity and some analysis were made in position of life strategy and life form. There were found 20 endangered and rare species of plants on the map area. The most appeared were for example Potentilla palustris, Lysimachia thyrsiflora and Carex elata. Horní rybník has become the most important and rarest partial area where there are 13 protected species.en
dc.subject.translatedabundanceen
dc.subject.translatedbotanical surveyen
dc.subject.translatedlife formsen
dc.subject.translatedlife strategyen
dc.subject.translatedprotected speciesen
dc.subject.translatedinventory tableen
dc.subject.translatedLuží u Lovětínaen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP KOCAROVA.pdfPlný text práce5,59 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-kocarova v.pdfPosudek vedoucího práce456,1 kBAdobe PDFView/Open
oponent-kocarova o.pdfPosudek oponenta práce450,11 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-kocarova p.pdfPrůběh obhajoby práce217,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.