Title: Vliv fyzickogeografických podmínek na povodňové riziko v povodí horní Radbuzy
Other Titles: Influence of physical geographic conditions on flood risk in the upper basin of the Radbuza river
Authors: Duffek, Václav
Advisor: Kopp, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19171
Keywords: povodně;synoptické situace;fyzickogeografické faktory;povodí horní radbuzy;zubřina;černý potok;antropogenní úpravy;index upravenosti.
Keywords in different language: flood;meteorological situation;physical geographic conditions;the upper basin of the radbuza river;zubřina river;černý potok river;human modifications;index of modification.
Abstract: Zpracovaná bakalářská práce se zabývá vlivem fyzickogeografických faktorů na povodňové riziko v povodí horní Radbuzy. Je rozdělena do tří částí. V první se hodnotí samotné povodně a přiřazuje se k nim příčinná meteorologická situace. Ve druhé jsou uvedeny jednotlivé fyzickogeografické faktory a jejich zastoupení v jednotkových povodích. Autor se zde zabýval vlivem plochy povodí, charakteristiky tvaru povodí, průměrnou výškou a průměrným sklonem svahů v povodí. Posuzoval také krajinný pokryv a vliv jednotlivých typů půd. Třetí část je o antropogenní upravenosti vybraných toků. Autor provedl vlastní terénní mapování, které je zde analyzováno v softwaru GIS. Výsledky jsou vizualizované v mapách.
Abstract in different language: The written bachelor´s work deals with influence of physical geographic conditions on flood risk in the upper basin of the Radbuza river. It is divided into three parts. The first is about floods, which happened in area of interest. The finding of causal meteorological situation was made and these causal situations were connected with every flood. Single physical geographic conditions are introduced in the second part. Author dealt with influence of basin´s area, basin´s shape, average height of basin and average slope of slopes in basin. He assessed land cover and influence of single types of soil too. The third part is about human´s modifications of chosen river. Author made his own mapping in the nature, which is analysed here in GIS software. The results are visualized in maps.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaclav_Duffek_Vliv fyzickogeografickych podminek na povodnove riziko v povodi horni Radbuzy_2015.pdfPlný text práce5,72 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-duffek v.pdfPosudek vedoucího práce578,91 kBAdobe PDFView/Open
oponent-duffek o.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-duffek p.pdfPrůběh obhajoby práce162,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.