Title: Analýza a zhodnocení fyzicko-geografických tematických map vybraných školních atlasů pro ZŠ
Other Titles: Analysis and assessment of the physical geographical thematic maps of selected school atlases for elementary school
Authors: Novotný, Petr
Advisor: Pluháčková, Markéta
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19189
Keywords: hodnocení atlasů;didaktika;školní atlasy;rvp zv
Keywords in different language: assasement of school atlases;didactics;school atlases;rvp zv
Abstract: Cílem této práce je zhodnocení fyzicko-geografických tematických map vybraných školních atlasů. Celá práce je rozdělena do několika částí. První část se věnuje využití školních atlasů se zaměřením na jejich fyzicko-geografickou část s návazností na RVP ZV. Další částí je teoretická stránka práce přibližující tematickou kartografii čtenářům a seznamuje je s charakteristikou, dělením, obsahem, kompozicí a metodami . V analytické části týkající se hodnocení vybraných školních atlasů je popsána metodika pro hodnocení školních atlasů a praktického testu pro žáky, který byl použit jako doplňující část pro celkové hodnocení těchto atlasů.
Abstract in different language: The aim of this work is to analyze the physical-geographical maps of selected school atlases. The entire work is divided into several parts. The first part is devoted to the use of school atlases with a focus on their physical-geographical part with RVP ZV. The next part is the theoretical work of the approaching the thematic cartography page readers and introduces it with characteristic, by dividing the content, composition, and methods. In the analytical section on the evaluation of the selected school atlases is described the methodology for the evaluation of school atlases and a practical school test for the pupils, which was used as a supplementary part for the overall assessment of these atlases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Novotny.pdfPlný text práce14,56 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-novotny v.pdfPosudek vedoucího práce832,17 kBAdobe PDFView/Open
oponent-novotny o.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-novotny p.pdfPrůběh obhajoby práce160,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.