Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 123
Loub, Jakub
Konkurence ve veřejné dopravě v rámci Plzeňského kraje

The subject of the thesis is to outline the competition in public transport in the framework of the. The work is to map the transport network Pilsen region in the form of thematic maps Pilsen region, which displays routes of public transport with regard to the indivi...

Hrych, Martin
Hodnocení vybraného tématu v učebnicích zeměpisu pro ZŠ a jeho úprava

This bachelor's thesis deals with the evaluation of selected textbooks for geography for elementary schools, which compares 3 textbooks on the basis of didactic facilities and the difficulty of the text. After evaluating the topic in selected textbooks, the author proposes to adapt&...

Karlíková, Jana
Vývoj české krajanské komunity v rumunském Banátu

This bachelor thesis deals with geograpfical analysis of the Czech minority living in Romania. The work contains theoretical and practical parts. The theoretical part includes description of the colonization area, over current state to future prospects. Methodics was performed by analysing s...

Krátká, Daniela
Zhodnocení využití krajiny v obci Bolešiny

This paper deals with the evaluation of the use of landscape of rural settlements in the municipality Bolešiny. The aims to evaluate and compare individual parts of the village of Bolešiny from the point of view of the internal structure of the individual parts and the&#x...

Nováková, Alena
Sledování výskytu škumpy ocetné (Rhus typhina) ve vybraných částech Plzně

This bachelor thesis deals with botany study of Rhus typhina in selected parts of Pilsen. The research was carried out in two parts. As part of the terrain research, the defined area of the city of Pilsen was mapped. These neighborhoods of the city have been&#...

Troppová, Kateřina
Průzkum flóry lučního komplexu u Lhůty (okres Plzeň-město)

This study deals with floristic survey of Lhůta meadow complex, which is located in Plzeň-město district. 147 species of the vascular plants were found and determined. The obtained results were compared with the data from previous research performed by J. Nová 2009 and L. Pivo...

Holubová, Kateřina
Výskyt a identifikace cerkárií a dalších vývojových stádií motolic u plovatky bahenní (Lymnaea stagnalis) na Popovických rybnících

Topic of this bachelor's thesis is presence mapping of cercarias in Lymnaea stagnalis at Popovice ponds in Central Bohemian Region. Theoretical part of this thesis is focused on general characteristic of class Trematoda, mainly subclass Digenea. Class Trematoda belongs to one of&#x...

Tláskalová, Karolína
Sledování výskytu škumpy ocetné v Plzni (Lobzy, Slovany, Božkov, Koterov, Bručná, Hradiště u Plzně, Černice)

The aim of this work is observing the occurrence of Rhus typhina in selected parts of Pilsen, namely in: Lobzy, Slovany, Božkov, Koterov, Bručná, Hradiště u Plzně, Černice and Radobyčice. At the same time, the thesis solves the way of spreading Rhus typhina in the territo...

Brožíková, Jessica
Růst vybraných druhů ryb v povodí Dyje

The aim of the thesis was to identify and evaluate the growth of selected fish species from River Dyje basin in South Moravian Region, according to the number and size of the annulus scales. Among the examined fish belonged chub (Squalius cephalus), dace (Leuciscus leuci...

Mošnová, Markéta
Vliv liniových staveb na prostupnost krajiny na jižním Plzeňsku

The aim of this thesis is to evaluate the influence of linear structures on the permeability of the landscape and determine relations between traffic intensity, wild life mortality and a landcover. The field research was conducted for a purpose of data collection and detailed ...

Bradnová, Anna
Didaktická transformace vybraného učiva tematického celku vesmír pro vyučování geografie na ZŠ

This Bachelor work occupies with a didactic transformation of the "universe" topic for the elementary school geography education. Didactic transformation has to be verified in practice. In this work was used a method of experiment, which compare two different types of education.&#x...

Kulek, Michal
Klasifikace odtokových režimů evropských řek

This bachelor's thesis deals with Europe's rivers runoff regimes and their classification in particular. Objective of this research was to create a classification of river flow regimes based on freely obtainable data of hydrological and climate stations. As a method of processing...

Zímová, Kristýna
Vážky (Odonata) vybraných rybníků a vodních nádrží v okolí Zbiroha

The inventory reseach was done from April to September 2016 in selected ponds near Kařez village (four ponds) and near Jablečno village (two ponds) in the Zbiroh area. The main aim of the research was observation of species diversity. In total, 21 species of...

Míšek, Jan
Geografie piva - regionalizace restauračních zařízení dle nabídky točeného piva na Klatovsku

Topic of this undergraduate thesis is the list of biers which are offered to costumers by restaurants around the region Klatovy. Main goal is to map and discuss the pricing policy of each restaurant. The work itself is divided into several chapters. Firstly, the goals and...

Skuhrová, Johana
Stav lučních biotopů, které jsou předmětem ochrany maloplošných zvláště chráněných území v České republice

Grassland biotopes (Chytrý a kol., 2010) protected by small scale protected areas in the Czech Republic were evaluated in this study. Grassland biotopes as target objects were specified for each small scale protected area in the Czech Republic using public data from the Digital...

Rom, Filip
Návrh a aplikace interaktivních zeměpisných cvičení ve výuce regionální geografie na ZŠ

This thesis deals with using of interactive exercises by blended learning. Some assumpitons are verified in a questionnaire and in a pedagogical experiment.The experiment compared two groups of basic school pupils. Its aim was to find out whether revising is useful by using o...

Štochl, Vojtěch
Obtížnost testových otázek ve výuce zeměpisu na základní škole nebo nižším stupni gymnázia

This work deals with questions in didactic tests and their influence on the pupil. The aim of this work was to find out how the key aspects affect the correctness of the solution. The work is divided into several parts. The introduction to the thesis describes ...

Rom, Filip
Návrh a aplikace interaktivních zeměpisných cvičení ve výuce regionální geografie na ZŠ

This thesis deals with using of interactive exercises by blended learning. Some assumpitons are verified in a questionnaire and in a pedagogical experiment.The experiment compared two groups of basic school pupils. Its aim was to find out whether revising is useful by using of ...

Judák, Zdeněk
Geografie průmyslového závodu Kdynium a.s.

The bachelor thesis is about geographic characteristics of industrial plant Kdynium a.s., which is specialized in precision castings, so this is unique in a region. In the beginning of thesis it sets targets to lead up, sets metodology od thesis and makes analysis of basic...

Pop, Václav
Změny půdního krytu vlivem komerční zástavby v Plzni a okolí

The main reason for choosing of this topic and creating the work was the idea that the annexation of land occupied by commercial buildings does not end only with the construction of a production hall or a warehouse. All these objects combine other features such as ca...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 123