Title: Význam baby schématu pro utváření vztahu k dítěti
Other Titles: The meaning of baby schema for the forming of the relationship to the child
Authors: Janková, Lenka
Advisor: Blažek, Vladimír
Referee: Skálová, Jitka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19239
Keywords: baby schéma;vztah matka-dítě;dětský obličej;vývoj;vnímání
Keywords in different language: baby scheme;relationship mother-child;infant face;development;perception
Abstract: Předložená diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. První, teoretická část, se zabývá evolučními aspekty a následně způsoby, které vedou k utváření vztahu mezi matkou a dítětem. V druhé části práce byl realizován výzkum, jehož cílem bylo zjistit, do jaké míry má působení baby-schématu vliv na preferenci dětí při dotázání na ochotu je adoptovat, a to za použití metrických metod. Také byly zkoumány předpokládané rozdíly ve vnímání dětských obličejů mezi matkami, bezdětnými ženami, otci a bezdětnými muži. Výzkum se snažil zjistit, zda je vnímání dětského obličeje dospělými jedinci ovlivněno spíše zkušenostmi či vychází z vrozené predispozice.
Abstract in different language: Submitted diploma thesis was divided into two main parts. First, theoretical part, deals with evolutionary aspects and consequently ways which conduce to creation of the relationship between mother and her child. In the second part, there was conducted a field research. The main purpose was to find out how important is the influence of the baby schema while questioning willingness for adoption, in consideration to metric methods. Further, assumed differences in perception of children´s faces among mothers, single mothers, fathers and single fathers were investigated. The survey was testing if the perception of children´s face by adults is based on experiences or congenitally predispositions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jankova_Lenka_2015.pdfPlný text práce789,33 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Jankova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Jankova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Jankova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce574,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.