Název: Armáda a obec. Jince v procesu společenské transformace
Další názvy: Army and smalltown. Jince in the process of social transformation
Autoři: Belšánová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Lozoviuk, Petr
Oponent: Toušek, Ladislav
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19243
Klíčová slova: armáda;reálný socialismus;socialismus;spolky;organizace;volný čas;vojenská posádka;sociální transformace;vojenský újezd;jince;brdy;vojenská přísaha;vítání občánků
Klíčová slova v dalším jazyce: army;real socialism;socialism;communities of interest;organizations;forms of leisure;social transformation;jince;brdy;military garrison;military oath;welcoming of newborn citizens
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá obcí Jince, která se nachází ve Středočeském kraji. Cílem práce je reflektovat vývoj obce v důsledku přítomnosti armády, především v éře reálného socialismu. Jince jsou místem se specifickou sídelní strukturou, v níž hraje/hrála armáda dominantní roli a stala se tak determinujícím činitelem v každodenním životě místních obyvatel. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická, druhá je zaměřena na metodologii a třetí část této práce je praktická.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the municipality of Jince, a town situated in the Central Bohemia. The work focuses on the development of the smalltown as a consequece of the presence of the army, especially in the era of real socialism. Jince is a municipality with a specific settlement structure. The army played/plays the dominant role in this structure and this becomes a determining factor in the daily life of local people. This work is divided into three main parts. The first part is theoretical, the second part focuses on the methodology and the third part of this work is practical.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Belsanova_K.pdfPlný text práce5,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Belsanova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Belsanova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce994,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Belsanova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce614,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19243

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.