Title: Armáda a obec. Jince v procesu společenské transformace
Other Titles: Army and smalltown. Jince in the process of social transformation
Authors: Belšánová, Kateřina
Advisor: Lozoviuk, Petr
Referee: Toušek, Ladislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19243
Keywords: armáda;reálný socialismus;socialismus;spolky;organizace;volný čas;vojenská posádka;sociální transformace;vojenský újezd;jince;brdy;vojenská přísaha;vítání občánků
Keywords in different language: army;real socialism;socialism;communities of interest;organizations;forms of leisure;social transformation;jince;brdy;military garrison;military oath;welcoming of newborn citizens
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá obcí Jince, která se nachází ve Středočeském kraji. Cílem práce je reflektovat vývoj obce v důsledku přítomnosti armády, především v éře reálného socialismu. Jince jsou místem se specifickou sídelní strukturou, v níž hraje/hrála armáda dominantní roli a stala se tak determinujícím činitelem v každodenním životě místních obyvatel. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická, druhá je zaměřena na metodologii a třetí část této práce je praktická.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the municipality of Jince, a town situated in the Central Bohemia. The work focuses on the development of the smalltown as a consequece of the presence of the army, especially in the era of real socialism. Jince is a municipality with a specific settlement structure. The army played/plays the dominant role in this structure and this becomes a determining factor in the daily life of local people. This work is divided into three main parts. The first part is theoretical, the second part focuses on the methodology and the third part of this work is practical.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Belsanova_K.pdfPlný text práce5,29 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Belsanova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Belsanova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce994,33 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Belsanova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce614,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.