Název: Osvobození Rokycan ve vzpomínkovém vyprávění
Další názvy: The Liberation of Rokycany in Memories
Autoři: Lehnerová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Lozoviuk, Petr
Oponent: Zalabáková, Jitka
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19247
Klíčová slova: paměť;Maurice Halbwachs;Rokycany;osvobození;socialismus
Klíčová slova v dalším jazyce: memory;Maurice Halbwachs;Rokycany;liberation;socialism
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tématem osvobození Rokycan v roce 1945 a s ním souvisejícími událostmi z hlediska jejich přítomnosti v paměti místních obyvatel. Pozornost je zaměřena na oficiální výkladové mechanismy komunistického režimu. Práce se zabývá ideologickou manipulací se symbolickými místy paměti a na ně se vážícími komemoračními akty. Popsány jsou změny názvů veřejných míst, symbolická místa ve městě, dobový propagandistický tisk, komemorační akty a současné vnímání USA obyvateli Rokycan. Teoretická část práce je založena na konceptu paměti.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is about the liberation of Rokycany after the Second World War and about the method of interpretation of the liberation in the socialist era. Symbolic places of memory and commemorative acts that changed in socialist era are described in this work. Next part is about the public places that changed their names, symbolic places in the town, propaganda publications, commemorative acts and reactions of the inhabitants of Rokycany to USA. In the theoretical part the theory of memory is used.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lehnerova_Diplomova prace.pdfPlný text práce4,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Lehnerova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Lehnerova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Lehnerova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce593,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19247

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.